Kloakering

Vi udfører opgaver som:


   -  Nyetablering af kloak

   -  Oprensning og spulning

   -  Etablering af minirenseanlæg

   -  Renovering af skader på kloaken

   -  Forsikringsskader

   -   Nedsivning

   -   Faskiner

   -   Separering - havedræn - kælderdræn - omfangsdræn

Siden 11. oktober 2011 har Eurokap været autoriseret kloakmester hvilket betyder at vi er godkendt til at lave kloak som overholder gældende lovgivning. Hos Eurokap er vi klar over at den rette behandling af vort spildevand er af afgørende betydning for vores grundvand og drikkevand, som aut. kloakmesterfirma bidrager vi til at EU`s vandmiljøplaner og målsætninger opfyldes. I Danmark er vi rigtig godt med inden for f.eks. separering og andre miljøforbedrende tiltag. En direkte vej til at Danmark opfylder vandmiljøplanernes målsætning.

          Eurokap             


-I Eurokap har  vi 1 1 års erfaring for træfældning i alle sværhedsgrader, derudover laver vi haver, belægninger og kloak."

Kontakt os


Skolegade 13 Overlade 9670 Løgstør


Email: Magnus@eurokap.dk


Tlf: 21-73-78-79


Eller Benyt vores


Copyright. All Rights Reserved

Autoriseret kloakmesterfirma


Speciale i vanskelige træfældninger


Speciale i belægninger og opsætning af Hegn

Vi udfører Alt fra Haveservice til anlæg af haver opsætning af naturlegepladser og meget andet.